สัตวแพทย์ไทย หนึ่งในสวัสดิภาพสัตว์โลก“รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)” ขอขอบคุณนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ VPN 203 17 YEARS/AUGUST 2019 ISSN:1685-5620

VPN1 VPN2 VPN3 VPN4 VPN5