ร.10 ทรงรับสุนัขเกรทเดน 13 ชีวิต เอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,518 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

258.3