“อันตรายจากสุนัข” โดย นายสัตวแพทย์ อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,469 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

D254697762.1