“สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ลงพื้นที่รณรงค์ยุติธุรกิจการจับสัตว์เพื่อปล่อย” ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,462 วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

D2546230062562.1