“ว่าด้วยเรื่อง’เสือ’กับการทารุณสัตว์” ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,455 วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

D23062562.2