25 ปี สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯ ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,322 วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

D 10 02 62.1D 10 02 62.6