เปิดข้อกฎหมายเจ้าของสุนัขตีสุนัขตาย ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,238 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

S__1549929725238.1