ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แนวทางช่วยลดปัญหาสังคม ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,210 วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

211061.1 211061.2