ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปีที่ 17 ฉบับที่ 6,118 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

TSPCA ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ที่นอกจากฆ่าปาดคอยายกับหลานแล้ว
ยังฆ่าปาดคอแมวอีกด้วย ในฐานกระทำความผิดการทารุณกรรมสัตว์
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 31
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

18092561.11

18092561.2

18092561.5