กรณีฆ่าปาดคอยายหลานและแมว สมาคมฯ ทำหนังสือ ถึง สภ. พระประแดง จ.สมุทราการขอให้ดำเนินคดี ฐานความผิด ทั้งต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้เสียหาย และขอให้ดำเนินฐานความผิดการทารุณกรรมสัตว์ด้วย

170961