ผู้เชียวชาญเผยช้างไทยชอบเล่นน้ำ เป็นพฤติกรรมธรรมชาติปัดทารุณกรรมสัตว์ ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,175 วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ไม่สนับสนุนให้นำช้างเดินเร่ร่อนอยู่บนถนนคอนกรีต หากพบเห็น กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่ หรือ น.สพ. อลงกรณ์ มหรรณพ ที่เบอร์ 0-2255-5805-7

150961.1

 

150961