มติมหาเถรสมาคม กำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามละทิ้งสัตว์ ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,168 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

992561.3992561.2