มังกร-ฝ้าย ชวนรักสัตว์ อย่าทอดทิ้ง ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

naewna 28082561.7