เตือนปล่อยสัตว์ในวัดเจอปรับ-คุก ขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

250861.6