รณรงค์-ทุกวัด งดค้าชีวิตสัตว์ เอามาปล่อยทิ้ง ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 22,130 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

t1.2 t2 t3

t4