มส.มีมติสั่งทุกวัดห้ามซื้อขายสัตว์ ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,152 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561