เสวนา พ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ ขอบคุณหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ ปีที่ 69 ฉบับที่ 23,786 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561