TSPCA มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต

141041

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อกิจการด้านพัฒนาสุขภาพและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยมี น.สพ.วงศพัทธ์ จันไชยยศ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวกน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ