(TSPCA)พาคณะสื่อมวลชนและศิลปินดารา ร่วมมอบอาหารสุนัข ณ กองเรือยุทธการ ชลบุรี

 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) นำโดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้พาคณะสื่อมวลชนและศิลปินดารา มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA และ แซนดี้-ชลิดา กล่ำปาน ดารานักแสดงช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบอาหารแก่สุนัข ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดการเรือยุทธการ อ.สัตหับ จ.ชลบุรี  ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือสัตหีบถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหนึ่งใน 3 แห่ง ที่ พลเรือเอก ไกลสร จันทร์สุวานิช ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ทหารเรือ ได้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสุนัขในพื้นที่ราชการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจนสร้างปัญหาความรำคาญและอาจแพร่เชื้อโรค โดยอีก 2 แห่งอยู่ที่ กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดูแลสุนัขจรทั้งหมด 1,500 ตัว แห่งละ 500 ตัว สำหรับการเลี้ยงดูสุนัข เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯยึดหลักเมตตาธรรม โดยการระดมทุนด้วยจิตอาสาของข้าราชการของทหารเรือ และหน่วยงานในท้องถิ่น ในการสร้างบ้านให้สุนัขเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2552 ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดกว้างขวางมีพื้นที่วิ่งเล่น มีอาหารให้วันละ 2 มื้อเช้าและเย็น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่เหลือจากรับประทานของพลทหาร และมีผู้ใจบุญนำอาหารเม็ด

มาบริจาคให้ แม้เรื่องอาหารจะไม่ขาดแคลน แต่ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ คือการขาดแคลนยาสลบที่ใช้ในการจับสุนัขจรจัดเข้ามาดูแล และโรงเรือนที่มีหลังคากันฝนกันแดดที่มีเพียงหลังเดียวไม่เพียงพอกับจำนวนสุขนัขที่เพิ่มขึ้น การสร้างบ้านเพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดเป็นเพียงทางหนึ่งในการช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งซึ่งหมู่บ้านจัดสรรหรือพื้นที่ไหนที่มีปัญหาก็สามารถร่วมกันสร้างบ้านลักษณะแบบนี้ให้กับสุนัขจรจัดได้ แต่สิ่งทีสำคัญมากกว่าคือก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขต้องรู้ว่าสามารถดูแลเขาได้ตลอดชีวิตหรือไม่เพื่อป้องกันการทิ้งระหว่างทาง ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือสัตหีบไม่ใช่แค่ดูแล่สุนัขเท่านั้น ยังมีบ้านสุดท้ายของสุนัข คือโรงเผาศพสุนัขทีได้มาตราฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเตาเผาความร้อนใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หลังจากที่เผาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะนำกระดูกต่างๆของสุนัขเก็บรวบรวมเพื่อไปลอยอังคารต่อไป และศูนย์แห่งนี้ยังรับฌาปนกิจสุนัขที่เสียชีวิต โดยเจ้าของของสุนัขสามารถเข้ามาติดต่อกับทางศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือสัตหีบ ได้โดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการอยู่ที่ 600 บาทสำหรับ(สุนัขตัวเล็ก)และ 1200 บาท(สุนัขตัวใหญ่) หลังจากเสร็จสิ้นการมอบอาหารสุนัขให้แก่ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกรมยุทธศึกษาทหารเรือสัตหีบ เป็นที่เรียบร้อย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ ได้พาคณะสื่อมวลชนและศิลปินดารา เดินทางกลับ