เปิดสถานสงเคราะห์สัตว์ ดูแลไม่ทั่วเข้าข่ายทารุณกรรม ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 25,084 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

170618.1