ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่วันที่ 2 ก.พ.2561 นายสุริยัน ผาฟองยุน เจ้าหน้าที่โครงการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับ นายภาสกร กลมแก้ว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัด จำนวน 16 ตัว เป็นเพศผู้ 7 ตัว เป็นเพศเมีย 9 ตัว ณ บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายสุริยัน ผาฟองยุน เจ้าหน้าที่โครงการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้แจ้งความประสงค์มาที่สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน เรื่องการทำหมันและฉีดวัคซีน ทางสมาคมฯ จึงได้ประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของพื้นที่ เพื่อไปทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจรจัด

จุดมุ่งหมายก็เพื่อช่วยเหลือสัตว์ และแก้ปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากร ซึ่งเป็นแนวทางที่ทางสมาคม ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ดำเนินการโดย “สันติวิธี” และใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 100 องค์กร ในการช่วยสอดส่องดูแลและช่วยลดปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น