จัดงาน “รักไม่ปล่อย ให้ Set Zero No Rabies”

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)จัดงาน “รักไม่ปล่อย ให้ Set Zero No Rabies” 

28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ       คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดงาน “รักไม่ปล่อย ให้ Set Zero No Rabies” ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัตว์จรจัด พร้อมทั้งรณรงค์เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” ที่สมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือน การร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ รักแล้วไม่ทอดทิ้ง ไม่นำไปปล่อยสร้างปัญหาให้กับสังคม มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพราะการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถยุติปัญหาสัตว์จรจัดที่ยั่งยืนได้ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเสวนา “รักไม่ปล่อย และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า” นำโดย นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นสพ.วีระ เทพสุเมธานนท์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิสถานเสาวภา สภากาชาดไทย สพญ.ดร.จุฑามาส เบ็ญจนิรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ ศ.สพญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย รวมทั้งศิลปินดารา คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA คุณมิ้ม-รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ ดารานักแสดงช่อง 8 คุณชาม-ไอยวริญท์ โอสถานนท์ มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี 2549 คุณโต๋นแตร์-ทินกร ภูวศักดิวงศ์ คุณปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ ดีเจอ๋อง-คุณเขมรัชต์ สุนทรนนท์ ดีเจน้อย-คุณชัยศิลป์ คนคล่อง ดีเจกบ-คุณสุกัญญา สว่างศานติสกุล สวท.กรมประชาสัมพันธ์ คุณชิงชัย ถนอมชาติ คนมันส์พันธุ์อาสา โดยได้รับความสนับสนุนการจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กล่าวว่า สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งมากว่า 24 ปี และเป็นผู้นำภาคประชาชนในการผลักดันพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ ร่วมด้วยองค์กรเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร กว่า 90 องค์กร ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสนช. กฎหมายฉบับนี้มีผลบังใช้กว่า 3 ปี ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ได้ผลดี มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ และมีคำพิพากษาในคดีทารุณกรรมสัตว์กว่า 30 คดี แม้จะมีกฎหมายแล้วแต่ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ ก็เป็นอีกปัญหาที่สมาคมฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้จัดทำภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” ขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้รักสัตว์ เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ เพราะการปล่อยสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจนำมาสู่การปัญหาอื่น เช่น การแพร่ระบาดของโรค การสร้างความเดือดร้อนรำคาญและอาจนำมาสู่ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ได้

นสพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั้น การดำเนินงานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็พยายามบูรณาการความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน เช่น สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายที่มีความตั้งใจจัดงานในวันนี้ ในอันที่จะร่วมแก้ปัญหาสัตว์จรจัดและโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง กระทรวงฯ ก็มีการเฝ้าระวังและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะความปลอดภัยของประชาชนมีความสำคัญยิ่งเสมอ วันนี้จึงขอให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจดีและขอให้ความร่วมมือที่ดีนี้ ส่งผลในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดของประเทศประสบความสำเร็จต่อไป

รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การเลี้ยงสัตว์นั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู มีวินัยปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่นการนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนประจำทุกปี โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า นั้นน่าเป็นห่วง เพราะหลายคนยังอาจะมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกชื่อโรคพิษสุนัขบ้า เพราะโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิด ไม่ใช่แต่เฉพาะสุนัข แมว หนูก็สามารถติดเชื้อได้ และไม่ได้เกิดจากการถูกกัดเพียงอย่างเดียว การถูกของเหลว น้ำลาย หรือเมือก ในสัตว์ก็สามารถนำมาสู่การเป็นโรคเรบีส์ ได้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อถูกสัตว์กัดหรือสัมผัสของเหลวในตัวสัตว์ต้อง ล้างแผล แล้วใส่ยา ไปหาหมอ และฉีดยาให้ครบตามที่หมอแนะนำ ที่สำคัญจะต้องกักสุนัขหรือสัตว์นั้นไว้ เพื่อเฝ้าดูอาการด้วย ดังนั้นการเลี้ยงดูสัตว์ จึงมีความรู้อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อสัตว์นั้นและสังคมนั้นด้วย

คุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA กล่าวว่า ผมคิดว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด คือ เราต้องร่วมมือกัน รับผิดชอบ ดูแล เอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของเราให้ดีครับ พาไปฉีดวัคซีน ทำหมัน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่น หรือ หน่วยงานราชการ ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ถ้าเรารักเค้าจริงเราต้องดูแลได้ อย่างที่เราทำทุกวันนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเกินไปครับ

คุณมิ้ม-รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ ดารานักแสดงช่อง 8 กล่าวว่า หลายประเทศ มีกฎของการอยู่ร่วมกันระหว่างคน กับสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะเลี้ยง ต้องทำแบบสอบถามสภาพจิตใจเลยนะคะ ว่าเลี้ยงได้หรือไม่ สถานที่พร้อมหรือเปล่า แล้วก็มีกำหนดให้ฉีดวัคซีน ถ้าใครปล่อยสัตว์เลี้ยง กฎหมายจะเข้มงวดมากๆ ทุกวันนี้สุนัขจรจัดเยอะขึ้น ก็เห็นใจทุกฝ่าย แต่ไม่อยากให้ทำอะไรรุนแรง เพราะเราเป็นเมืองพุทธ ช่วยกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะคะ

คุณปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินผู้มีจิตใจรักสัตว์ บก.อำนวยการ Pet Hipster กล่าวว่า ใครก็รักชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ ขอแค่เราไม่จำกัดอยู่แค่ตัวเอง แต่ให้เราเห็นคุณค่าของกันและกัน ในทุกชีวิตที่มีลมหายใจ

คุณโต๋นแตร์-ทินกร ภูวศักดิวงศ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวช่องวัน สุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ ถ้าเริ่มต้นที่คิดจะเลี้ยง เราต้องเลี้ยงดูเขาตลอดชีวิต อย่า แก้ปัญหาด้วยวิธีง่ายๆ ที่ทำลายชีวิตคนอื่น

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้จัดประกวดคลิป “พูดดีปีจอ” หัวข้อ “รักไม่ปล่อย” ชิงรางวัล ความยาวไม่เกิน 1 นาที เนื้อหาสอดคล้องกับภาพยนตร์สั้น รักไม่ปล่อย ส่งภายในวันที่ 28 เมษายน 2561 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ใน Facebook TSPCA THAILAND