เผยแพร่ภาพยนตร์สั้น ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2560 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA)   ได้นำแผ่นภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” ไปมอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไว้เพื่อมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่นำเด็กมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่สภาฯ จัดขึ้นทุกๆ ปี  โดยในแต่ละปีจะมีเด็กและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมมากมาย