ประชุมกลุ่มย่อย Volunteers TSPCA

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานจัดประชุมกลุ่มย่อย Volunteers TSPCA ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคาร B.L.H. ชั้น 8 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณภัทรนันท์ ดีรัศมี-แนนนี่ อดีตทูตสันถวไมตรี อดีตสมาชิกวงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้นำเสนอการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ เช่น โครงการเผยแพร่พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โครงการบ้านอุปถัมภ์ โครงการพัฒนาเครือข่าย โครงการอาสาสมัคร โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน การรับแจ้งเหตุร้องเรียนและการตลาดจัดหาทุน ฯลฯ พร้อมทั้งได้ให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ