TSPCA รับมอบเนื้อไก่ เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดในบ้านอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559  นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) รับบริจาคเนื้อไก่ จำนวน  200  กิโลกรัม จาก บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยสมาคมฯ ได้นำเนื้อไก่ทั้งหมดนี้ไปมอบให้กับโครงการบ้านอุปถัมภ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในโครงการบ้านอุปถัมภ์ต่อไป