TSPCA ร่วมฟังคำพิพากษาคดีทารุณกรรมฆ่าแมว 9 ตัว ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ

TSPCA ร่วมฟังคำพิพากษาคดีทารุณกรรมฆ่าแมว  9  ตัว ณ ศาลแขวงพระนครเหนือ 

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย โดย นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา  เลขาธิการสมาคมฯ  พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมาย เดินทางไปที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ถ.รัชดาภิเษก กทม. เพื่อฟังคำพิพากษาคดีทารุณกรรมฆ่าแมว 9 ตัว ที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ ยื่นฟ้องจำเลย ศาลได้พิเคราะห์คำฟ้องประกอบคำรับสารภาพและรายงานการสืบเสาะประวัติแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557มาตรา 20 ประกอบมาตรา31 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 381 ให้ลงโทษจำเลยโทษฐานกระทำอันเป็นการทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร พิพากษาให้จำคุกจำเลย 9 กระทง กระทงละ 4 เดือน รวมเป็นการจำคุก 36 เดือน แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง  รวมจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 18 เดือน ( 1 ปี 6 เดือน ) ไม่รอลงอาญา เนื่องจากจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน