TSPCA รับมอบอาหารเม็ดเพื่อสุนัข ในโครงการ Bar B Q Fulfill

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคาร B.L.H. ถ.วิทยุ ปทุมวัน กทม. นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) รับมอบอาหารเม็ดเพื่อสุนัข จำนวน 5,100 ซองๆ ละ 100 กรัม จากเจ้าหน้าที่บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด ในโครงการ “Bar B Q Fulfill” ที่นำเอาวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์คุณภาพดีที่ได้ภายหลังจากการตัดแต่งจากร้านของบาร์บีคิวพลาซ่าไปแปรรูปเป็นอาหารสุนัขที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดในโครงการบ้านอุปถัมภ์และมูลนิธิต่างๆ